MROL - Maszyny Rolnicze

PRZYGOTOWANIE PASZ DO SKARMIANIA   Koszty paszy stanowią ponad połowę ogólnych kosztów w produkcji u wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich. Wzrost wydajności zwierząt związany jest ze zwiększonym udziałem paszy treściwej w dawce pokarmowej. Paszę treściwą stanowią głównie ziarna zbóż, roślin oleistych i strączkowych. Każdy rodzaj ziarna ma charakterystyczny skład chemiczny,...

10-11.05.2014 – Agro-Farma ( Kowalewo Pomorskie )      7-8.06.2014 – Zielone Agro-Show ( Sielinko ) 13-15.06.2014 – Opolagra ( Kamień Śląski ) 14-15.06.2014 – XV Mazowieckie Dni Rolnictwa ( Poświętne )21-22.06.2014 - XVI Wojewódzka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Bratoszewicach 28-29.06.2014 - XXI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie...

Informujemy iż z dniem 01 stycznia 2014 powiększamy naszą ofertę o 2 nowe produkty. Przewoźna suszarnia do zbóż SME-12 o pojemności 12 t.Przenośnik ślimakowy T401/4 - przekrój fi 250 mm, o wydajności 60 t/h.

©2018 M-ROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. All Rights Reserved.

Search